Velkommen

Velkommen til Djurslands Motor Klub Autosports officielle hjemmeside. Vi er en klub, der er aktiv indenfor flere områder, herunder banesporten - i form af Danmarks sjoveste racerbane, Ring Djursland - og kartingsporten - med Djurslands Gokart Ring.

Indkaldelse til Generalforsamling

DMKA Afholder sin årlige Generalforsamling

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.30

 

D a g s o r d e n, i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
 • Regnskab fremlægges
 • Næste års kontingent (for 2016)
 • Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport
 • Indkomne forslag
 • Valg
 •     Formand — På valg er Arne Pedersen
 •     Bestyrelsesmedlemmer — På valg er Mathias B. Jensen
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg til hjælpe udvalg
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (arnep@fiberflex.dk)

Senest tirsdag den 20. januar.

Sted for afholdelse offentliggøres på hjemmesiden, så snart vi ved om vi kan få lov til at være på Ring Djursland.

Husk: Kontingent for 2015 skal være indbetalt for at man kan deltage i generalforsamlingen

 

 

1 2 3 27