Indbydelse til Generalforsamling og Go-kart Årsmøde. 

Tirsdag den 19. marts på Ring Djursland.

Igen i år holdes både Årsmøde for Go-kart og Generalforsamlingen samme dag. Henholdsvis kl: 18.00 og kl: 20.00.
Det er naturligvis frit, om man vælger at deltage i begge eller blot et møde. 

Der er indlagt spisning mellem møderne, som man tilmelder sig til, uanset om man deltager i èt eller begge møder.
Deltagelse i spisning kræver dog tilmelding, som skal ske til Svend Erik på mail sea@nrdn.dk eller på tlf.24490699
senest torsdag den 14 marts.

Kl. 18.00 – Årsmøde for Go-kart afdelingen.
dagsorden er som følger:
1. Velkommen.
2. Året 2023 – herunder aflæggelse af afdelingsregnskab.
3. Nyt omkring 2024.
4. Valg til udvalg: På valg er Uffe Bilde Kim D. Jensen og Carsten Winding
Valg af 2 suppleanter
5. Eventuelt.
Husk for at være stemmeberettiget til valg i gokartafdelingen skal man have relation til gokart. Ved relation forstås kartlicens (herunder træningslicens), være kart official eller kart træner. Der skal være betalt kontingent for 2023.

Kl. 19.30 – Mad serveres og klargøring til Generalforsamling.
Tilmelding til spisning skal ske til Svend Erik på mail sea@nrdn.dk eller på tlf. 24490699 senest torsdag den 14 marts.

Kl. 20.00 – Generalforsamling for DMKA.
Dagsorden, i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne.
 3. Regnskab for 2023 fremlægges.
 4. Næste års kontingent 2025.
 5. Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg:

Kasserer Anne D. Juul er på valg. (ønsker ikke genvalg).

Bestyrelsesmedlem Morten D. Jensen og Mikkel Holch er på valg.

 1. Valg af 2 suppleanter.
 2. Valg af hjælpeudvalg.
 3. Valg af revisorer
 4. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 marts.
(sea@nrdn.dk)  Husk: kontingent for 2024 skal være indbetalt for at man kan deltage i generalforsamlingen.           

Vel mødt.

Se flere nyheder fra DMKA

HSM-GRENAA-Løbet

Tillægsregler for HSM-Greenaa løbet...

Bilorienteringsløb, mandag den 25. september 2017.

Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe fra AAS Aarhus....

Information til medlemmer af DMKA

 

Mangler du information om kontingentsatser?

Skal du forny din licens?

Eller vil du gerne læse referatet fra det seneste bestyrelsesmøde?

Så tjek siden ud for medlemmer her.