DMKA’s klubmesterskab afvikles i samarbejde med forskellige klubber i det Jyske i det omfang, det lykkedes DMKA at opnå samarbejdsaftale med ovennævnte klubber.

Der afvikles klubmesterskab i de klasser, der køres, i de respektive samarbejdsklubber.

Endelig løbskalender udsendes i samarbejde med ovennævnte klubber.

Deltagerne skal selv holde sig orienteret om løbsdatoer og evt. ændringer på DMKA’s og samarbejdsklubbernes hjemmesider. DMKA’s kartudvalg meddeler, hvilke løb der tæller til DMKA’s klubmesterskab – (point- og placeringstællende løb).

Klubmesterskabet afgøres over 12 tællende heat (mulig opnåeligt pointtal 1.200). Såfremt et tællende klubløb bliver flyttet til en anden dato, er løbet stadig tællende, med mindre løbet flyttes til en dato, hvor der i forvejen er planlagt et tællende klubløb. I så fald vil det flyttede klubløb ikke længere være tællende til klubmesterskabet. Såfremt det har været nødvendigt at erklære to eller flere klubløb, som ikke tællende til klubmesterskabet, vil DMKA’s klubmesterskab blive afgjort over 9 tællende heat.

Bedst placerede DMKA-kører opnår 100 point, næstbedste kører 95 point, tredjebedste 92 point, fjerdebedste 90 point, femtebedste opnår 89 point osv. pr. heat.

I tilfælde af pointlighed er vinderen af klubmesterskabet, vinderen af sidste indbyrdes heat. Såfremt kørende ikke har kørt indbyrdes heat. vil det være det sidst kørte heat, med en af kørerne som deltager.

Løbsledelsen kan som følge af force majeure, regnvejr, miljøforhold eller andre uforudsigelige forhold afkorte heatlængderne. Såfremt et helt heat aflyses pga. et af ovenstående forhold, placeres kørerne efter startopstillingen til det pågældende heat og tildeles point i klubmesterskabet jf. denne placering, således at et DMKA medlem altid tildeles point for minimum tre heat.

For at blive præmieret i mesterskabet, skal deltageren have deltaget i minimum seks tællende heat.

Deltagere

Alle med medlemskab af DMKA med gyldig kartlicens fra DMKA gældende for 2022.

Reglement

Der køres efter FIA/CIK’s, DASU’s reglementer samt DMKA’s reglement for klubmesterskab og de til en enhver afdeling hørende tillægsregler.

Transponder

Der anvendes transponder ved alle afdelinger.

Kartnummer og klasse

Det er kørerens ansvar, inden deltagelse i det første løb i klassen, selv at meddele pointføreren, hvilke klasser og hvilket nummer, der køres i/med. Pointføreren sørger for, at stillingen jævnligt er opdateret på DMKA’s hjemmeside. Derudover henstilles det til kørerne, at der bliver fremsendt resultatlister til pointlisteføreren.

Pointfører

Kim D. Jensen  mail: jensen.kim.d @ gmail.com

Præmiering

Klubmesterskab: Til de tre bedste i hver klasse.

I tilfælde af fortolkningsmæssige spørgsmål til ovenstående reglement træffer DMKA’s kartudvalg endelig og inappellabel afgørelse.