DMKA Afholder sin årlige Generalforsamling

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes i Pederstrup Forsamlingshus – Kukkebækvej 2 – Pederstrup.

D a g s o r d e n, i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
 • Regnskab fremlægges
 • Næste års kontingent (for 2016)
 • Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport
 • Indkomne forslag
 • Valg
 •     Formand — På valg er Arne Pedersen
 •     Bestyrelsesmedlemmer — På valg er Mathias B. Jensen
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg til hjælpe udvalg
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (arnep@fiberflex.dk)

Senest tirsdag den 20. januar.

Husk: Kontingent for 2015 skal være indbetalt for at man kan deltage i generalforsamlingen.

 

AFDELINGSMØDE – GoKart

Kartafdelingen under DMKA afholder klubmøde.

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Mødet afholdes hos El:Con Grenaa – Kattegatvej 3 – Grenaa

Dagsorden er som følger:

 • Velkommen
 • Året 2014 – herunder aflæggelse af afdelingsregnskab
 • Sæson 2015, herunder offentliggøres reglement for klubmesterskabet.
 • Valg til udvalg
  • På valg er Uffe Bilde-Jensen, Peter Schandorff samt Torben Carstens.
  • Valg af 2 suppleanter (Carsten Winding)
 • Eventuelt

For at være stemmeberettiget skal der være betalt kontingent for 2015.

Vi håber, at se så mange som muligt.

Se flere nyheder fra DMKA

HSM-GRENAA-Løbet

Tillægsregler for HSM-Greenaa løbet...

Bilorienteringsløb, mandag den 25. september 2017.

Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe fra AAS Aarhus....

Information til medlemmer af DMKA

 

Mangler du information om kontingentsatser?

Skal du forny din licens?

Eller vil du gerne læse referatet fra det seneste bestyrelsesmøde?

Så tjek siden ud for medlemmer her.