DMKAdmka2
Afholder sin årlige Generalforsamling Hos ElCon, Kattegatvej 3, 8500 Grenaa Onsdag den 2. marts 2016 kl. 19.30

D a g s o r d e n, i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
 3. Regnskab fremlægges
 4. Næste års kontingent (for 2017)
 5. Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport
 6. Indkomne forslag
 7. ValgKasserer – på valg er Mette Møberg
  Bestyrelsesmedlemmer — På valg er Benny Stubberup og Kim D. Jensen
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg til hjælpe udvalg
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (arnep@fiberflex.dk)

Senest onsdag den 17. februar.

Husk: Kontingent for 2016 skal være indbetalt for at man kan deltage i generalforsamlingen se herunder

Vel mødt — Bestyrelsen

Hent hele Indkaldelsen Generalforsamling og kontingent 2016

———————————————————-

Det er nu tid til at betale kontingent, således at du kan få din licens på plads, inden årets første løb. Kontingentet skal være indbetalt senest den 15/2-2015.

Betaling sker på klubbens konto i Djurslands Bank
Reg.nr.: 7320 Konto: 0001270870

Husk:

Medlemsnummer (eller CPR nr.) og navn

Pris for Medlemsskab se her

Se flere nyheder fra DMKA

HSM-GRENAA-Løbet

Tillægsregler for HSM-Greenaa løbet...

Bilorienteringsløb, mandag den 25. september 2017.

Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe fra AAS Aarhus....

Information til medlemmer af DMKA

 

Mangler du information om kontingentsatser?

Skal du forny din licens?

Eller vil du gerne læse referatet fra det seneste bestyrelsesmøde?

Så tjek siden ud for medlemmer her.