Generalforsamling 2022

                   Invitation til  

Generalforsamling, mandag 28. marts 2022 kl: 19.00 

         Rønde Idrætscenter, Skejrupvej 9B, 8410 Rønde. 

Djurslands Motor Klub Autosport – E-mail: sea@nrdn.dk – Tlf:  24490699 

Generalforsamling for DMKA 

Dagsorden, i henhold til vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent. 
 1. Formandens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne. 
 1. Regnskab fremlægges. 
 1. Næste års kontingent (for 2023). 
 1. Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport. 
 1. Indkomne forslag. 
 1. Valg: 

Kasserer – På valg er Niels Kirkegaard (modtager ikke valg). 

Bestyrelsesmedlemmer – PÅ valg er Morten D. Jensen og Mikkel Holch. 

                Er villig til genvalg. 

 1. Valg af 2 suppleanter. 
 1. Valg til hjælpe udvalg. 
 1. Valg af revisorer. 
 1. Eventuelt  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
(sea@nrdn.dk). 

                                        Senest mandag den 21. marts 2022. 

Med venlig hilsen, bestyrelsen. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.