Banens historie

Historien om Djurslands Go-kart Ring begyndte i 2002 som en underafdeling af Djurslands Motor Klub Autosport. I den militære lufthavn i Tirstrup blev der etableret en ca. 1000 meter lang træningsbane. Banen blev i 2007 lukket, da beredskabschefen for området mente, at go-karterne udgjorde en sikkerhedsrisiko i forbindelse med oplagring af fyrværkeri i de nærliggende shelters.

2013-Kart-Djursland-Gokart-Ring-01Igennem mange og langstrakte forhandlinger blev det i 2008 besluttet, at klubben kunne flytte banen ca. 1000 meter vestpå, men dette krævede så en ny miljøgodkendelse. Vi fik dog lov til at genopbygge den nye træningsbane i februar/marts 2008 og håbede så at kunne komme i gang omkring sommer. Det viste sig dog, at der ikke måtte køres på banen uden en miljøgodkendelse, og det havde lange udsigter med en sådan.

Vi kunne alligevel gøre brug af banen i slutningen af 2008, da man havde mulighed for at køre fire dage om året uden en miljø-godkendelse. Omkring 120 kørere benyttede sig af chancen til at få luftet go-karten disse fire dage.

Hele 2008 forsvandt uden en miljøgodkendelse, og først i maj 2009 kom der et udkast til en miljøgodkendelse. Inden da havde klubben igen gjort brug af reglen om at måtte køre fire dage uden godkendelse. Mens miljøgodendelsen var ude i hørring, var det muligt for klubben at træne på banen i det tidsrum, som miljøgodkendelsen lagde op til, og det er så sket lige siden – så selv om vi endnu ikke har en godkendelse, så er klubben kommet i gang med træning på banen i Tirstrup.

Selv med disse trange kår er Djurslands Gokart Ring en succes historie. Der er et godt sammenhold i klubben og en vilje til at få tingende gjort. Mange har valgt at forblive i klubben i de fire år, vi har været uden egen bane, og på den måde støttet op om arbejdet.

Sideløbende med problemerne omkring fyrværkeri og miljøgodkendelse har klubben arbejdet på at få skabt et køreteknisk anlæg på området, for på den måde dels at få en permanent bane (og blive uafhængig af forskellige udlejere), hvor vi kan afholde både klub-, nationale og internationale løb, dels at samle forskellige motorsportsaktiviteter på et område, som vi vurderer til at være egnet.