Miljøregler

Uddrag fra reglement 6 om kartingsporten

60.7 Miljø

60.701

Håndtering af brændstof, olie og kemikalier samt affaldsprodukter herfra og påfyldning af brændstof og olie må kun ske i områder med en tæt belægning, der kan modstå de pågældende stoffer, og hvor der ikke kan ske spild til afløb og jord, f.eks. på en spildbakke, som er i stand til at rumme den mængde af olie, brændstof eller kemikalier, der håndteres. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som  farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale. Reparation og vedligeholdelse af køretøjer må kun foregå på arealer med en tæt belægning, der kan modstå brændstof, olie, m.v., eller på en  spildbakke, der kan rumme den mængde væske, der håndteres.

60.702

I depotet/pitten hvor der foretages reparation og servicering af kartene, skal der være et underlag (Min. 2 x 3 meter), der er tæt over for benzin, olie og andre anvendte væsker. Alle spild skal straks opsamles med opsugningsmateriale, der umiddelbart efter skal deponeres i dertil opsatte beholdere til kemikalieaffald/farligt affald.

60.703

Transportvogne til karts skal, når karten serviceres, have spildbakke, som kan opsamle alt spild af benzin m.v. Spild skal snarest muligt deponeres i  de dertil opsatte beholdere til spildolie eller kemikalieaffald/farligt affald.

60.704

Opstart af motorer er først tilladt inden umiddelbar udkørsel på banen.

Prøvestart:

Tilladelse til opstart af motorer kan gives af baneleder /official når karten står på startgridden.

60.705

Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 60.7 straffes som minimum med udelukkelse fra dagens træning eller arrangement.