Ordensregler

 • Alle kørere skal melde deres ankomst, inden der må køres. Der skal forevises gyldig licens. Udleveret mærkat skal klistres på front nummertavle.
 • Al til- og frakørsel til banen foregår fra porten ud til Århusvej.
 • Al færdsel uden for vort område er strengt forbudt.
 • De regler som DMKA og DASU udstikker for go-kart kørsel skal til enhver tid overholdes.
 • Kørsel i ryttergården er ikke tilladt. Parkering af karts i pitområdet er ikke tilladt. Karten skal fjernes fra området mellem træningsintervallerne.
 • Til enhver træningsdag udpeges en uddannet baneleder. Denne person er øverste beslutningstager under træningen.
 • Al henkastning af affald inkl. cigaretskodder er strengt forbudt. Vi tager selv vort affald med fra området.
  Benyt de til formålet opstillede skraldespande, og vær omhyggelig med korrekt sortering i henhold til anførelsen på låget af skraldespandende.
 • Ifølge miljøgodkendelsen og DASU’s reglement 6 skal al blanding af benzin, tankning og smøring af karten ske over en pressing. Der skal altid ligge en presenning  på minimum 2 x 2 meter på jorden i det område, hvor der arbejdes med karten.
 • I træningsperioderne må der maksimalt være 10 karts på banen ad gangen.
 • Det er til enhver tid op til banelederen at beslutte, om træningen skal deles op i intervaller, og i givet fald, hvilke klasser der træner sammen.
 • For at måtte træne på banen, er det et ufravigeligt krav, at karten opfylder alle sikkerhedsmæssige krav stillet i DASU’s reglement 6. Ligeledes skal kørerens beklædning opfylde samtlige krav, som er angivet i reglementet.
 • Det er kørernes ansvar at meddele sekretariat eller banelederen, hvilke klasse man ønsker at køre i.
 • Karten skal være forsynet med let læselige numre for, bag og på begge sidekasser i de farver, som passer til klassen.
 • Banelederens anvisninger skal til enhver tid efterkommes.
 • Brud på reglerne kan medføre bortvisning fra området.