Indkaldelse til Generalforsamling samt Afdelingsmøde for Go-kart

DMKA Afholder sin årlige Generalforsamling

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes i Pederstrup Forsamlingshus – Kukkebækvej 2 – Pederstrup.

D a g s o r d e n, i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning, herunder beretning fra afdelingerne
 • Regnskab fremlægges
 • Næste års kontingent (for 2016)
 • Orientering fra Fonden Ring Djursland Motorsport
 • Indkomne forslag
 • Valg
 •     Formand — På valg er Arne Pedersen
 •     Bestyrelsesmedlemmer — På valg er Mathias B. Jensen
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg til hjælpe udvalg
 • Valg af revisorer
 • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde (arnep@fiberflex.dk)

Senest tirsdag den 20. januar.

Husk: Kontingent for 2015 skal være indbetalt for at man kan deltage i generalforsamlingen.

 

AFDELINGSMØDE – GoKart

Kartafdelingen under DMKA afholder klubmøde.

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Mødet afholdes hos El:Con Grenaa – Kattegatvej 3 – Grenaa

Dagsorden er som følger:

 • Velkommen
 • Året 2014 – herunder aflæggelse af afdelingsregnskab
 • Sæson 2015, herunder offentliggøres reglement for klubmesterskabet.
 • Valg til udvalg
  • På valg er Uffe Bilde-Jensen, Peter Schandorff samt Torben Carstens.
  • Valg af 2 suppleanter (Carsten Winding)
 • Eventuelt

For at være stemmeberettiget skal der være betalt kontingent for 2015.

Vi håber, at se så mange som muligt.